• یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰فرهنگی/هنریایسنا

    اوحدی مشاور رئیس صدا و سیما شد


    رئیس صدا و سیما در حکمی سعید اوحدی را به سمت «مشاور رئیس سازمان» صداوسیما منصوب کرد.


    مشاهده خبر