• پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۲۲:۱۶اجتماعیایرنا

    مشوق های سرمایه گذاری مهمترین راهکار برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم است


    بیرجند - ایرنا - استاندار خراسان جنوبی گفت: ارائه مشوق های سرمایه گذاری مهمترین راهکار برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم و کم برخوردار است.    مشاهده خبر