• جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۴۷بین المللایرناآمریکااروپا

    نماینده جنبش تغییر: پیش بینی های رهبران اقلیم درباره حمایت آمریکا و اروپا غلط بود


    اربیل-ایرنا- یکی از رهبران جنبش تغییر کردستان عراق، با اشاره به موج مخالفت های جهانی و منطقه ای در برابر همه پرسی کردستان عراق، گفت که پیش بینی های رهبران اقلیم درباره حمایت آمریکا و اروپا درست از آب در نیامد.    مشاهده خبر