• چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۰۰اجتماعیخبرنگاران جوان

    تعهدات قرارداد کار را در دفترخانه ثبت می‌کنند؟


    یک کارشناس حوزه اختلافات کارگری و کارفرمایی گفت: کارگر و کارفرما در هر ساعت از شبانه روز می‌توانند هماهنگ کنند و در یک برگه عادی توافقات خود را ثبت کنند.


    مشاهده خبر