• یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۳:۳۹سیاسیایسنا

    انتقاد یک نماینده از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست در برابر خیزش گرد و غبار


    یک عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم از تذکر کتبی نماینده کردکوی و ۳۸ نماینده دیگر در انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست در برابر خیزش گرد و غبار خبر داد.


    مشاهده خبر