• سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ ۲۱:۴۸علمیخبرنگاران جوان

    جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۷ آبان در تمام مقاطع تحصیلی


    بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه ۷ آبان در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.


    مشاهده خبر