• سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۲۲:۲۵سیاسیایسنا

    به دنبال تعامل موثر با همه کشورهای جهان بخصوص کشورهای همسایه هستم


    رییس جمهور کشورمان با تاکید بر اینکه همه طرف ها باید به توافق هسته ای و قطعنامه سازمان ملل متعهد باشند، گفت: به دنبال تعامل موثر با همه کشورهای جهان بخصوص کشورهای همسایه هستم.


    مشاهده خبر