• جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ۱۸:۲۰فرهنگی/هنریایسنا

    موزه‌ها روز اربعین تعطیل نیستند


    موزه‌ها، کاخ‌ها و محوطه‌های تاریخی روز شنبه مصادف با اربعین تعطیل نیستند.


    مشاهده خبر