• جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹ ۲۲:۱۲سیاسیخبرنگاران جوان

    عراقچی: آتش بس در مرحله دوم طرح ایران برای حل مناقشه قره باغ قرار دارد


    معاون وزیر خارجه گفت: بسیار دقت کردیم که در تبیین این پیشنهاد واقعیت صحنه درگیری و اهداف هر دو طرف را در نظر بگیریم و به شکلی آن را طراحی کنیم که قابل پذیرش باشد.


    مشاهده خبر