• جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۵:۰۷اجتماعیایسنا

    یکی بود، هنوز هم هست...


    ۳۳ ماه است که هر روز بعد از تمام شدن کارش به میعادگاه دردانه اش می‌رود تا آرام گیرد؛ گل‌ها و گلدان‌های "یاسمن" را آب می‌دهد، هرس می‌کند، برای بلبلی که همان نزدیک ها لانه ساخته آب و دانه می گذارد، ساعت ها آنجا می ماند... دلش سخت تنگ است، اما اینجا آرام و قرار می گیرد. قرار ۳۳ ماهه، هر روز، بعد از کار، میعادگاهِ فرشتگان آسمانی...


    مشاهده خبر